fbpx

BREAKFAST MENU

07h00 - 11h00

Bánh Mì

 • Bánh Mì Pate

  20
  Vietnamese Baguette with Pâté
 • Bánh Mì Pate Chà Bông

  25
  Vietnamese Baguette with Pâté and Meat Floss
 • Bánh Mì Bì

  25
  Vietnamese Baguette with Shredded Pork Skin
 • Bánh Mì Xíu Mại

  25
  Vietnamese Baguette with Pork Meat Ball
 • Bánh Mì Chay

  25
  Vegetarian Vietnamese Baguette
 • Bánh Mì Thịt Nướng / Bò Nướng

  30
  Vietnamese Baguette with Grilled Pork / Beef
 • Bánh Mì Bò Nướng Phô Mai

  35
  Vietnamese Baguette with Grilled Beef and Cheese

Cơm Tấm

 • Cơm Tấm Thập Cẩm

  80
  Broken Rice with Full Topping Combo
 • Cơm Tấm (1 Món) Sườn/Bì/Chả/Trứng Lòng Đào

  60
  Broken Rice (1 Topping) Grilled Pork Chop/Shredded Pork Skin/Egg Meatloaf/Soft Boiled Egg
 • Cơm Tấm (2 Món) Sườn/Bì/Chả/Trứng Lòng Đào

  65
  Broken Rice (2 Toppings) Grilled Pork Chop/Shredded Pork Skin/Egg Meatloaf/Soft Boiled Egg
 • Cơm Tấm (3 Món) Sườn/Bì/Chả/Trứng Lòng Đào

  70
  Broken Rice (3 Toppings) Grilled Pork Chop/Shredded Pork Skin/Egg Meatloaf/Soft Boiled Egg

Bún Bò

 • Bún Bò Thập Cẩm

  80
 • Bún Bò (3 Món) Tái/Nạm Bắp/Gân/Chả

  70
 • Bún Bò (2 Món) Tái/Nạm Bắp/Gân/Chả

  65
 • Bún Bò (1 Món) Tái/Nạm Bắp/Gân/Chả

  60