fbpx

Đặt bàn

Đặt Bàn | Reservation

Đặt Bàn

Người thương vui lòng đặt chỗ tối thiểu 4 tiếng trước thời gian dự định dùng bữa. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào hoặc dị ứng với thực phẩm, xin vui lòng thông báo cho vườn ngay khi đặt chỗ nhé. Khi cần hỗ trợ nhanh, hãy gọi vườn qua số điện thoại 0902 044 540.